โรคไวรัสมะละกอแก้ยังไงครับ ใบจะหยิก

โรคไวรัสมะละกอแก้ยังไงครับ​ ใบจะหยิก

2 Likes

โรคไวรัสของมะละกอ เป็นแล้วรักษาไม่หาย ถ้าสังเกตุพบต้นผิดปกติในระยะแรก ถ้าถอนออกไปกำจัด ต้นที่เหลือดูแลกำจัดแมลงพาหะให้ดี ต้นที่เหลืออาจจะรอดได้
โรคนี้สามารถแพร่ระบาดไปได้โดยมีเพลี้ยอ่อนหลายชนิดเป็นพาหะ
แนวทางการจัดการ
๑. ทำลายต้นที่เริ่มแสดงอาการ โดยการเผาหรือฝัง
๒. ปลูกมะละกอพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคนี้ เช่น ปากช่อง๑ แขกดำ ท่าพระ
๓. โดยบริเวณปลูกต้องกำจัดวัชพืชให้ดี ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของเพลี้ยอ่อน
๔. ควรปลูกห่างจากพืชตระกูลแตง หรือ นำพืชตระกูลแตงมาปลูกเหนือลม เพื่อเป็นกับดักธรรมชาติให้เพลี้ยอ่อนเข้าดูดกิน และ อาจจะสูญเสียการถ่ายเชื้อไวรัสเข้าสู่มะละกอ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการระบาดได้บ้าง

1 Like

เอาใบเหลืองๆหงิกทิ้งเลย แล้วก็ต้องทำความสะอาดแปลงดูไม่ให้มีเพลี้ยอ่อน

1 Like