ฟักทองพันธุ์อะไรดีครับ

ฟักทองพันธุ์อะไรดีครับ

ทองอำพัน ประกายเพชร ประกายเงิน อัสนี และศรีเมือง
ฟักทองญี่ปุ่น กิมิโน ท่านคงต้องตัดสินใจเองแต่ละพันธ์ุมีลักษณะเด่นไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างเด่นไปคนละแนว

พันธ์​ทองอัมพันน่าจะดี
ลูกใหญ่มากมาย
เคยทำ
แต่ปีนี้แล้งมากมายฝนไม่ตกเลย
ทดลองนะครับทองอัมพัน

ทองอำพันปลูกเยอะ ประกายเพชรก็น่าสน