นาข้าวมีหญ้าและผักบุ้งเยอะมาก จะแก้ปัญหานี้ยังไงคะโดยที่เราไม่ใช้สารเคมี

นาข้าวมีหญ้าและผักบุ้งเยอะมาก จะแก้ปัญหานี้ยังไงคะโดยที่เราไม่ใช้สารเคมี

1 Like

ใช้วิถีคนโบราณ ไถดะ ไถแปร ในน้ำ แล้วใช้คราดดึงเอาวัชพืชออก หรือลูกทุบตีวัชพืชให้เลอะ แล้วขังน้ำแช่ให้วัชพืชเน่าเป็นปุ๋ยต่อไป แต่ต้องหว่านปุ๋ยยูเรียช่วยให้ขบวนการย่อยสลายเร็วขึ้น อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ก็จะไม่ต้องใช้สารเคมีแต่เหนื่อย เสียเวลาหน่อย