ผลเล็ก,ไม่ค่อยหวาน

ผลเล็ก,ไม่ค่อยหวาน

คำถามยังไม่ชัดเจน อะไรเล็กไม่หวาน มีรูปหรือเปล่า?