ตัดแต่งกิ่งในสำปะหลังอายุกี่เดือน

ตัดแต่งกิ่งในสำปะหลังอายุกี่เดือน

2 Likes

ประมาณ 4-6 เดือนตัดออก 1-2 กิ่ง ไม่ให้มันเบียดกันทำให้มันสังเคราะห์แสงได้เต็มที่ มีการสร้างแป้งได้มากขึ้น การตัดแต่งกิ่งทำควบคู่กับการกำจัดวัชพืช และให้ปุ๋ยไปเลย

พี่สาวเพิ่งเริ่มปลูกเหมือนกันค่ะ