แตงโมเถาค่อนข้างเล็ก ทำยังไงดีครับ กำลังเริ่มติดดอกแล้วกลัวจะไม่สมบูรณ์ครับ

แตงโมเถาค่อนข้างเล็ก ทำยังไงดีครับ กำลังเริ่มติดดอกแล้วกลัวจะไม่สมบูรณ์ครับ

2 Likes

ตอนนี้ให้ปุ๋ยทางน้ำ 25-7-7 และพ่นแคลเซียม โบรอน ปุ๋ยเกร็ด 25-7-7 ทุก 5 วันครั

ตอนนี้ต้องเปลี่ยนปุ๋ย ตัวกลางและตัวท้ายสูง หรือฉีดพ่น ทางใบ

ให้ 8-24-24 ได้ไม๊ครับ