แก้ปัญหาน้ำเค็ม

แก้ปัญหาน้ำเค็ม

น้ำเค็มคงแก้ยาก ตอนนี้คงต้องอาศัยน้ำฝนเเป็นหลัก
กรณีใช้น้ำบาดาลในช่วงฤดูแล้งน้ำจะเค็ม หยุดการให้
อาการที่แสดงให้เห็น คือปลายใบไหม้
ขุดบ่อที่ลองพื้นด้วยพลาสติกเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

แก้ยากคับ