ปลูกมะขามเทศใส่ปุยอะไรตอนเล็ก

ปลูกมะขามเทศใส่ปุยอะไรตอนเล็ก

เน้นปุ๋ยสูตรตัวหน้ากับตัวกลางครับ
29-3-3 ร่วมกับ 12-60-0
ช่วยให้พืชต้นแข็งแรง โตไว แตกรากเยอะครับ

ก่อนออกดอกอาจเน้นสูตร 8-24-24