ทุเรียนแตกยอดแล้วชงัก แห้ง

ทุเรียนแตกยอดแล้วชงัก แห้ง

3 Likes

มีรูปไหมคับ จะได้เห็นอาการ

1 Like

อาจเกิดจากระบบราก โรค หรือปุ๋ยไม่พอ ต้องดูภาพ

1 Like