ทำไมใบทุเรียนถึงไหม้ตรงปลาย

ทำไมใบทุเรียนถึงไหม้ตรงปลาย

8 Likes

อาการปลายใบทุเรียนแห้งนี้ มีสาเหตุจากเชื้อรา Phomopsis sp. ที่มีชื่อโรคว่า โรคใบจุดขอบใบไหม้

ใบที่แห้งจะร่วงหล่นอยู่ใต้โคนต้น ทำให้เชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ข้ามฤดูได้ในเศษซากพืชนั้น และ อาศัยอยู่ตามวัชพืช เมื่อสภาวะเหมาะสม (โดยเฉพาะฤดูฝน) เชื้อและจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปลิวโดยลมหรือกระเซ็นด้วยฝน มาเข้าทำลายใบทุเรียน

แนวทางการจัดการ
๑.เมื่อพบการระบาดของโรค ควรตัดแต่งกิ่งที่ป็นโรค เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงปลูก แล้วพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
๒. กำจัดเศษซากพืช ที่ตัดแต่งกิ่งออกจากแปลงปลูกให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นแหล่งสะสมโรคและแหล่งแพร่กระจายโรค ในช่วงที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นอากาศแล้งจัดๆ เศษซากพืชที่เป็นโรคเหล่านี้จะเป็นแหล่ง พักตัวของเชื้อสาเหตุโรคต่างๆ
๓. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ สลับด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เปินต้น

12 Likes

เชื้อราคับ