อยากปลูกขิงในร่องปาล์มแนะนำหน่อยครับ

อยากปลูกขิงในร่องปาล์มแนะนำหน่อยครับ

1 Like

เห็นภาพเลย ไม่ต้อง มโน ขั้นแรก
1.พรวนดินพร้อมปรับสภาพดินด้วยปูน พร้อมใส่ปุ๋ยคอกเก่า 1.5- 2.0 ตัน
2.กำหนดระยะปลูก 20X50หรือ 25X 70 เซนติเมตร
3.เลือกพันธ์ุที่จะปลูกได้แก่ ขิงหยวก หรือขิงใหญ่ ชุบท่อนพันธ์ุด้วยยากันราก่อนปลูก
4.การให้ปุ๋ย 15-15-15 รองก้นหลุมอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
5.ใส่ปุ๋ยเพื่อการสร้างหัว 13-13-21อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรก อายุ 2เดือน ครั้งที่ 2 อายุ 3-4 เดือน
6.การให้น้ำสม่ำเสมอ แต่ไม่แฉะ
7.ดูแลและกำจัดศัตรูพืช
8.เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง อายุประมาณ 9 -12 เดือน

น่าสนใจมากเลยคับ

1 Like