ในป่าสัก สามารถปลูกผักอะไรได้ดี

ในป่าสัก สามารถปลูกผักอะไรได้ดี

ผักที่ทนความแห้ง และทนไฟไหม้และขึ้นในสภาพป่าได้ คงไม่หนี ผักหวานป่าแน่นอน

น่าสนใจมากครับ