ปลูกพลูตอนนี้มันเป็นโรคใบเน่า

ปลูกพลูตอนนี้มันเป็นโรคใบเน่า

มีรูปเพิ่มเติมไหมครับ

อาจเป็นเชื้อรา หรือแมลง ต้องดู