ตอนนี้เงาะเริ่มหล่น

ตอนนี้เงาะเริ่มหล่น

1 Like

ฝนตกบ่อย เงาะเลยหล่นใช่ไหม

ลองให้ปุ๋ยทางใบดูไหม ชะลอการร่วง

มีการยืดอายุการเก็บเกี่ยวออกไปมี2 แนวทาง
1.ให้ปุ๋ยไนโตรเจน สูงๆฉีดพ่นทางใบช่วงปากใบเปิด
2.สารเฟอร์รัสซัลเฟท แต่ก็ไม่ค่อยนิยม