อยากเลี้ยงผึ้งเพื่อเอาไว้ผสมเกสร ที่สวนผสม (ปลูกผลไม้หลากหลายชนิด) เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่กว่า ต้องทำอย่างไรบ้าง

อยากเลี้ยงผึ้งเพื่อเอาไว้ผสมเกสร ที่สวนผสม (ปลูกผลไม้หลากหลายชนิด) เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่กว่า ต้องทำอย่างไรบ้าง

5 Likes

เลี้ยงชันโรงมั้ยครับ ไม่ต่อย บ้านผมเรียกขี้ตั๋งนี

1 Like

ปัก อยากรู้ว่าจะเริ่มเลี้ยงยังไง

ไม่ทราบท่านทีถามนี้มานั้นคิดว่าจะเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ ที่ท่านใช้สารเคมีนะครับ ความน่าจะลี้ยงได้ คือผึ้งโพรงไทย ซึ่งจะดีกว่าผึ้งพันธ์ุ เพราะผึ้งโพรงไทยอาจได้รับสารเคมีตายไปบ้าง ประสิทธิภาพในการผสมเกสร ยังต่ำกว่า ชันโรงมาก แถมน้ำผึ้งชันโรงยังมีประโยชน์และราคาแพงอีกด้วย แถมชันโรงมีความอดทนสูง ผลิตผลจากชันโรงขายได้เกือบหมดเริ่มจากการหากล่องที่มีคนเคยเลี้ยง(จะเป็นกล่องผึ้งโพรงหรือ ชันโรงก็ได้)นำไปตั้ง ที่ร่มรำไร ห่างจากแปลงปลูกไม้ผลโดยตรงเพื่อป้องกันผึ้งหรืชันโรงสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง
การเก็บน้ำผึ้งก็จะเก็บกันประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนที่พูดมาเป็นแนวทาง ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยง ผึ้ง จังหวัดจันทบุรี หรือกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร

1 Like

ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนพ

อยากเลี้ยงแต่กลัวมันต่อย ห้าๆ

ตามเม้นบนครับ ชันโรงเหมาะมาก ยิ่งเนื้อที่ไม่ใหญ่ด้วย

1 Like