การกำจัดด้วงไฟ

การกำจัดด้วงไฟ

พวกนี้ต้องกำจัดตั้งแต่ระยะหนอน มันชอบอยู่ในกองปุ๋ยหรือเศษพืชที่ทับๆกัน

ต้นมะพร้าวไหมคะ ลองกำจัดด้วงแรดดูก่อน เพราะพอด้วงแรดกัดคอมะพร้าว หรือยอดแล้วด้วงไฟจะมาวางไข่