หน้าฝนปลูกอะไรดีครับ

หน้าฝนปลูกอะไรดีครับ

1 Like

พวกผักสวนครัวก็ปลูกได้เลย มะเขือเทศ คะน้า ผักชี กวางตุ้ง

1 Like

ผักบุ้งจีน สาระแหน่ ที่บ้านปลูกอยู่ ง่ายและขึ้นงาม

1 Like

ปลูกได้ทุกชนิด ที่ต้องการจะปลูก เอาชนิดที่ทนฝน ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า หนอนกัดกินใบ เพลี้ยไฟ หมัด
ถ้าปลูกขายเอาให้ขายทันเทศกาลกินเจ 17-25 ตุลาคม เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด หอมแบ่ง ชุนฉ่าย ฯ