มีที่ว่างเปล่าแถวอ.บึงสามพันปลูกอะไรดีค่ะกลัวเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าเยอะอะคะ

มีที่ว่างเปล่าแถว​อ.บึงสามพัน​ปลูกอะไรดีค่ะกลัวเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าเยอะอะคะ

1 Like

ไม้เศรษฐกิจ

อยากรู้ด้วยครับ

แถบนั้นน่าจะเหมาะกับมะม่วงพันธ์ุเศรษฐกิจ น้อยหน่าเพชรปากช่อง