จะปลูกออแกนิค ไม่ใช่สารเคมี มีอะไรแทนอะไรได้บ้างครับ

จะปลูกออแกนิค ไม่ใช่สารเคมี มีอะไรแทนอะไรได้บ้างครับ

7 Likes

กรณีศัตรูพืชที่เป็นแมลงและไรศัตรูพืช มีวิธีการดังนี้
1.วิธีเขตกรรม เช่น การไถพรวน การไขน้ำท่วมแปลง หรือตากดินอย่างน้อย 2อาทิตย์ สามารถลดจำนวนแมลงตั้งแต่เริ่มต้น
2.วิธีกล การใช้กับดักกาวเหนียว การใช้มือเก็บ
3.การใช้ชีววิธี เช่น ใช้ตัวห้ำ (ด้วงเต่า แมลงช้างปีกใส มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต แมลงหางหนีบ) แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอนซึ่งปัจจุบันสามารถเลี้ยงขยายได้ การใช้สารสกัดจากพืช(เมล็ดสะเดาบด ข่า ตะไคร้หอม บรเพ็ด หางไหล)การใช้เชื้อบีที เชื้อราขาวบิวเวอเรีย ราเขียวเมทาไรเซียม
4.อื่นๆ เช่น น้ำส้มควันไม้
ส่วนวัชพืช คงต้องใช้แรงคน และเครื่องจักร สำหรับชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดวัชพืชยังไม่มี ที่ขายกันทั่วไปคือหลอกลวงอ้างเป็นชีวภัณฑ์แต่แอบเติมสารเคมีเข้าไปส่วนสารกำจัดโรคพืช รอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชมาให้คำตอบนะครับ

4 Likes

การจะผลิตพืชอินทรียื นั้นควรจะมุ่งเน้นที่การป้องกันศัตรูพืช
เช่น
๑. ต้องเริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่สะอาด โดยการแช่เมล็ดพันธุ์ ในน้ำอุ่น อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส นาน ๑๕ - ๒๐ นาที
๒, แปลงปลูกต้องได้รับการปรับปรุงดินอย่างเหมาะสม ดินปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชและมีโอกาสเกิดโรคในดินต่ำ ควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ ประมาณ ๖ - ๖.๕ ดังนั้นควรปรับดินด้วยปูนขาว ตามอัตราที่ควรต้องใช้
๓. ต้องเพิ่มปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักในดิน เป็นระยะ เพราะนอกจากเพื่อปรับสภาพดินแล้ว ในปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ยังมีจุลินทรีย์ปฏิปักษ์หลายชนิดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุโรคพืชในดินได้
๔, เพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ลงไปในดินโดยตรง เช่น เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา
๕. หลังจากปลูกแล้ว ต้องดูแลสุขอนามัยในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ ต้องไม่มีวัชพืช ที่จะเป็นแหล่งสะสม โรคและ แมลง
๖. ใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น บาซิลลัส ซับทิลิส เพื่อป้องกันการเกิดโรคบนใบ แต่ถ้าปล่อยให้เป็นโรคมากแล้วการใช้เชื้อปฏิปักษ์ก็อาจจะไม่ประสพความสำเร็จ ควรใช้ในลักษณะป้องกันจะดีกว่า
๗. มีสารเคมี ที่เป็นสารประกอบอนินทรีย์ และ สารอินทรีย์ หลายชนิดที่ อนุญาติให้ใช้ได้ เช่น
สารผสมบอร์โดซ์ (bordeaux mixture) คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (copper hydroxide) คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (copper oxychloride)
เกลือทองแดง (copper salts)
กํามะถัน (sulphur)
โซเดียมไบ คาร์บอเนต (sodium bicarbonate) และ
โพแทสเซียม เพอร์แมงกาเนต (potassium permanganate เป็นต้น
(สามารถดูรายละเอียดได้ใน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ราชกิจจานุเบกษา)

3 Likes

ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ

เน้นป้องกันไว้ก่อนครับ เป็นแล้วรักษายาก

ทำออแกนิค น้ำก็มีผลนะ

ทำสวนอะไรอยู่คะ ปลูกเยอะมั้ย

1 Like