มะเขือพวงปลูกชว่งไหนดีครับ

มะเขือพวงปลูกชว่งไหนดีครับ

1 Like

ปกติมะเขือพวงปลูกง่าย น่าจะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะ

2 Likes

ปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีน้ำรดในฤดูแล้ง การเตรียมดินให้ดี หมั่นดูแลโรคและแมลง การจัดการปุ๋ยและธาตุอาหารรอง

1 Like

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม