ผีเสื้อกลางคืนเจาะผล ป้องกันแบบไหนได้ผลดีครับ

ผีเสื้อกลางคืนเจาะผล ป้องกันแบบไหนได้ผลดีครับ

1 Like

อ.สุเทพควรเขียนไว้แบบนี้นะคับ

การจัดการผีเสื้อกลางคืนวิธีการที่ได้ผลคือการใช้กับดักที่มีน้ำหวานใส่สารเคมีเพื่อล่อให้ผีเสื้อตัวเต็มวัยมาดูดกิน โดยการดัดแปลงขวดน้ำพลาสติกเจาะรูแล้วใส่สารละลายที่จะทำเป็นเหยื่อพิษโดยใช้กากน้ำตาล 1 ส่วน น้ำ 5ส่วน เตรียมประมาณ 1ลิตร เติมสารเคมีที่ไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นเหม็นน้อย เช่น คาร์บาริล คาร์แทป ไดโนทีฟูแรน 20-30กรัมละลายผสมในเหยื่อพิษ แล้วเทแบ่งใส่ขวดไปแขวนไว้ตามจุดต่างๆในสวน จะลดประชากรผีเสื้อหลายชนิดที่ออกหากินกลางคืน เช่น ผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ผีเสื้อมวนหวาน

1 Like