น้ำหมักสลายฟางข้าวข้าวดีดข้าวเด้ง

น้ำหมักสลายฟางข้าวข้าวดีดข้าวเด้ง

3 Likes

ลองสูตรนี้ครับ

  1. กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
  2. น้ำสะอาด 20 ลิตร
  3. น้ำหมักชีวภาพ 20 ลิตร
  4. น้ำนม 20 ลิตร (เสียแล้วก็ได้)
  5. เศษอาหารหมักหมม 10 กิโลกรัม

ทั้งหมดนี้หมักไว้เดือนนึงแล้วนำไปใช้

แนะนำสาร พ.ด. 2 ของกรมพัฒนาที่ดิน สำหรับหมักย่อยสลายฟาง และกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้ง ซึ่งการย่อยหมักฟาง จะช่วยเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดิน ได้เป็นอย่างดี สำหรับ สาร พ.ด. 2 เกษตรกรสามารถติดต่อขอรับได้ฟรี ที่กรมพัฒนาที่ดินที่ใกล้บ้าน ได้เลยครับ

1 Like