โรคใบจุดในข้าวป้องกันแก้ไขยังไง

โรคใบจุดในข้าวป้องกันแก้ไขยังไง

อาการที่เริ่มจากเป็นจุดในข้าว ที่มำคัญมี ๓ โรค คือ โรคไหม้ โรค ใบจุดสีน้ำตาล และ โรคใบขีดสีน้ำตาล

ขอดูรูปเพื่อการจัดการที่ถูกต้อง