ขอทราบระยะการใส่ปุ๋ยมะนาวด้วยครับปลูกได้ปีที่3แล้วครับ

ขอทราบระยะการใส่ปุ๋ยมะนาวด้วยครับปลูกได้ปีที่3แล้วครับ

2 Likes

มะนาว 3 ปี ผมใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง

1 Like

ถ้าก่อนติดดอกแนะนำ 14-8-19 250 กรัม กับ 15-0-0 125 กรัม ต่อต้นต่อเดือน