ขอสูตรปรุงดินเตรียมปลูกผักสลัดค่ะ

ขอสูตรปรุงดินเตรียมปลูกผักสลัดค่ะ

3 Likes

1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์ กรณีปลูกมากเป็นการค้า
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผานพรวน
6.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 1.20 เมตร
7.กำหนดระยะ ขนาด50X50เซนติเมตร ได้ 3 แถว เว้นขอบแปลงข้างละ 10 เซนติเมตร