ข้าวโพดหวานราคาตกตำ่มีวิธีการใดเพื่อเพิ่มมูลค่า

ข้าวโพดหวานราคาตกตำ่มีวิธีการใดเพื่อเพิ่มมูลค่า

2 Likes

เคยทานน้ำนมข้าวโพดค่ะ ไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช่ข้าวโพดหวานไหมคะ

2 Likes

ครับผม​ข้าวโพดหวานที่แปรรูปเป็นนำ้นมข้าวโพดครับ

ลองตลาดนอกพื้นที่ดูมั้ย พวกตลาดไท สี่มุมเมือง เผื่อได้ราคาดีขึ้น