พายุรมแรงแก่ไขอย่างไรครับ

พายุรมแรงแก่ไขอย่างไรครับ

2 Likes

1.ปลูกไม้กันลม
2.ค้ำยัน ยึดโยงกิ่ง ให้แข็งแรง
3.หากยังเป็นทุเรียนเล็ก ทำการเสริมราก
4.ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง

2 Likes

ค้ำไว้ค่ะ ยิ่งต้นเล็กยิ่งต้องระวัง

ช่วงนี้บ้านผมก็พายุเข้า

ปลูกไม้กันลมตามริมแปลงเอา เสริมรากก็ช่วยได้

1 Like