ยางพาราเปิดกรีดสามปีแล้ว มาปีนี้นํ้ายางไม่ออกสองต้น สาเหตุจากอะไรค่ะ

ยางพาราเปิดกรีดสามปีแล้ว มาปีนี้นํ้ายางไม่ออกสองต้น สาเหตุจากอะไรค่ะ

1 Like

หน้ายางแห้ง แล้ว
สาเหตขาดการดูแล กรีดยางอายุน้อย กรีดไม่ถูกวิธี กรีดลึกเกินเนื้อเยื่อเจริญขาด นำไปสู่หน้ายางไม่สร้างใหม่ หรือการกรีดยางในช่วงผลัดใบ รวมทั้งขาดการฟื้นฟูต้นยางก่อนเปฺิดกรีดการสารกระตุ้นน้ำยางมากเกินไป ทำให้หน้ายางตาย
1.หยุดกรีด ทำการบำรุงต้นฟื้นฟู ปุ๋ย 16-16-16 ใส่ปุ๋ยคอก 15-20 กิโลกรัม/ต้น
2.ให้น้ำให้พียงพอ