อยากทราบว่ายาเพลี้ยจั๊กจั่นใช้ตัวไหนดี แนะนำหน่อยครับ

อยากทราบว่ายาเพลี้ยจั๊กจั่นใช้ตัวไหนดี แนะนำหน่อยครับ

3 Likes

ลองอิมิดายังครับ

1 Like

จะหาซื้อมาลองครับ

เพลี้ยจักจั่น(leaf hopper)มีหลายชนิด เช่น ในมะม่วง กระเจี๊ยบเขียว พืชตระกูลมะเขือ ปัจจุบันดื้อยาเกือบทุกกลุ่ม สารที่ดีที่สุดในปัจจุบันมีกลุ่ม 9 ไพมีโทรซีน 50%WG กลุ่ม 29 ฟลอนิคามิด 50%WG รองลงมาคือกลุ่ม 15 โนวาลูรอน 10%EC ลูเฟนนูรอน 5%EC กลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน 25%WP และบูโพรเฟซีน 40%SC นอกนั้นได้แค่ลดประชากรได้สามารถนำมาใช้สลับได้ เช่น กลุ่ม 3 ไบเฟนทริน 2.5%EC เดลทาเมทริน 3%EC แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5%EC เฟนโพรพาทริน 10%EC กลุ่ม 4A อิมิดาโคลพริด 10%SL อิมิดาโคลพริด 70%WG ไทอะมีทอกแซม 25%WG อะซีทามิพริด 2.85%EC อะซีทามิพริด 20%SP โคลไทอะนิดิน 16%SG โคลไทอะนิดิน 60%SC ไดโนทีฟูแรน 10%WP ไดโนทีฟูแรน 20%SG ควรใช้สาร 3-4กลุ่ม สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มทุก 15วัน เพื่อชะลอการดื้อยา

2 Likes

ขอบคุณครับ