ทำไมรากโจทย์ยางถึงพุพังง่ายกว่ารากอื่นครับ

ทำไมรากโจทย์ยางถึงพุพังง่ายกว่ารากอื่นครับ

ตอบด้วยความเข้าใจที่งงๆ คำว่ารากโจทย์นั้นเดาว่าคือรากแก้ว มันคงไม่ได้ผุไปไหน หรอกครับ การทำกล้าพันธ์ุยางติดตานั้กรรมวิธีจะเพาะกล้ายางใแปลงเป็นแถว แล้วทำการติดตาเเสร็จตาติดดีแล้ว จึงต้นกล้าติดตามาย้ายชำลงในถุงเพาะชำอีกทีหนึ่ง ขณะถอนก็ทำการตัดรากแก้วออกบ้าง ทำให้ต้นยางที่โตๆจึงไม่มีรากแก้วอีกมีแต่รากแขนงทั้งนั้น

1 Like

แบบนี้ครับอาจารย์