ปาล์มน้ำมันแคระแกร็นแก้ปัญหาอย่างไร ใส่ปุ๋ยอะไร

ปาล์มน้ำมันแคระแกร็นแก้ปัญหาอย่างไร ใส่ปุ๋ยอะไร

อาจจะขาดฟอสฟอรัสมั๊ย มีอาการอื่นๆมั๊ยครับ