ปลูกทุเรียนที่ภาคเหนือ ปลูกพันธุ์อะไรดีครับ

ปลูกทุเรียนที่ภาคเหนือ ปลูกพันธุ์อะไรดีครับ

2 Likes

พันธ์ุทุเรียนที่สามารถปลูกในภาคเหนือก็ปลูกได้เหมือนภาคตะวันออกได้แก่ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว กบ รวมทั้งพันธ์ุลูกผสมจันทบุรี 1-10 ทั้งเราต้องปรับสภาพแวดล้อมให้มีความชื้นที่เหมาะสม มีหุบความชื้น ใกล้น้ำตก มาบน้ำ ลำน้ำ แม่น้ำ การปลูกมีโอกาสขึ้นสูง
อีกประการ คือผู้ปลูกต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ ห้ามปลูกแล้วทิ้ง มันอาจจะตายได้

3 Likes