จะทำสวนอินทรีย์ มีตัวยาอะไรที่สามารถใช้แทนยาฆ่าแมลง-เพลี้ยต่างๆ

จะทำสวนอินทรีย์ มีตัวยาอะไรที่สามารถใช้แทนยาฆ่าแมลง-เพลี้ยต่างๆ

1 Like

กรุณาย้อนไปอ่านคำถามของคุณ Phong Eakamongul นะคะ เพราะเป็นคำถามใกล้เคึยงกัน และ มีคำตอบแล้วทั้งด้านแมลงและโรค