วิธีดูแลมะพร้าวน้ำหอม ช่วงเริ่มปลูก

วิธีดูแลมะพร้าวน้ำหอม ช่วงเริ่มปลูก

2 Likes

การดูแลมะพร้าวเริ่มปลูก
1.ปุ๋ย
1.1ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอก
1.ปุ๋ยอิทรีย์ เน้นปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2 ปุ๋ยเคมี
2.1 ช่วงมะพร้าวเล็กแนะนำ16-16-16หรือ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
2.2 ช่วงมะพร้าวให้ผลแล้ว ช่วงเตรียมต้นหรือฟื้นฟูต้นใช้ปุ๋ย 16-16-16การสร้างตาดอก ใช้ 8-24-24 หรือ9-24-24 ช่วงหลังติดผลที่มีคุณภาพใช้ 13-13-21หรือ12-12-17+2Mg เพื่อให้มะพร้าวหอมหวาน
3.การให้น้ำ มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก จึงจะติดผลดี
4.ส่วนศัตรูพืช ได้แก่ด้วงแรด และด้วงงวง(ด้วงไฟ)การป้องกันกำจัด
1)ทำความสะอาดแปลง และกองปุ๋ยต้องในที่เก็บมิดชิดในโรงเรือน และควบคุมด้วยเชื้อราเขียว
เมธาไรเซี่ยม ผสมน้ำฉีดพ่นที่กองปุ๋ยหมัก ส่วนที่คอมะพร้าว จะใช้ลูกเหม็นใส่ถุงพลาสติกเจาะรูแขวนตามต้นมะพร้าวช่วยไล่ตัวด้วงแรด ด้วงงวง
2).ใช้กับดักแสงไฟล่อด้วงแรด ด้วงงวง แล้วทำลาย
3).เมื่อมะพร้าวตั้งคอแล้ว ใช้สารเคมีผสม คาร์แทปชนิดเม็ด ผสม ทราย 1:2-3 ส่วน หว่านในซอกทางของคอมะพร้าว
5การตัดแต่งทางที่แก่แล้ว หรือถูกแมลงทำลายให้ตัดออก เก็บทางแห้งออก

1 Like