โรคพริกตัวนี้ใช้ยาอะไรครับ

โรคพริกตัวนี้ใช้ยาอะไรครับ

3 Likes

ดูเหมือนโรคใบจุดตากบเลยค่ะ คงมากับฝน

1 Like

เป็นใบจุดที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย จะพบมากในช่วงฤดูฝน

แนวทางการจัดการ
๑.เมื่อหมดฤดูปลูก กำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคออกจากแปลงให้หมด

๒.เมื่อเริ่มพบการระบาดหยุดการให้น้ำแบบพ่นฝอย

๓.พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่ม คอปเปอร์ หรือ สารกลุ่มรหัส 24 (คาซูกะมัยซิน)หรืออาจจะผสมร่วมกัน 2 สารฯ

2 Likes

คิดเหมือนเม้นบนครับ ต้องรีบเอาไปทำลายนอกแปลง

ลองสารกลุ่มรหัส 24 ตามอาจารย์ว่าเลยคับ

ผสมสารคอปเปอร์ไปด้วยจะช่วยเพิ่มประสิทฝะิภาพ กรณีของคาซูกะมัยซิน ผู้ผลิตยืนยันว่าผสมกับ คอปเปอร์ได้

1 Like