ทุเรียนควรเลือกปลูกกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงครับ

ทุเรียนควรเลือกปลูกกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงครับ

1 Like

ถ้าจะให้เจริญเติบโตไวต้องใช้กิ่งกระโดง กิ่งข้างจะเลื้อยออกกิ่งข้าง ไปโตด้านข้าง ส่วนลำต้นกลางไม่ค่อยโต

2 Likes