พริ้กขี้หนูสวน ใบสีเหลืองมีใบหงิก จะแก้ไข และ ป้องกันอย่างไรครับ

พริ้กขี้หนูสวน
ใบสีเหลืองมีใบหงิก จะแก้ไข และ ป้องกันอย่างไรครับ

2 Likes

อาการพริกใบหงิกเหลืองสาเหตุเกิดจากเพลี้ยไฟทำลายดูดกินน้ำเลี้ยง และเป็นพาหะถ่ายทอดเชื้อไวรัสทอสโพ และไวรัสอีกหลายชนิด การจัดการต้องป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟตั้งแต่เพาะเมล็ด ย้ายกล้า และอยู่ในแปลงปลูก และรีบเก็บต้นที่แสดงอาการไวรัสไปทำลายนอกแปลง