ในหนึ่งรอบปีควรดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำและต้นทุเรียนอย่างไร ปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมทุเรียนให้ผลปีที่สองแล้

ในหนึ่งรอบปีควรดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำและต้นทุเรียนอย่างไร ปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมทุเรียนให้ผลปีที่สองแล้

2 Likes

ผมเคยเห็นอาจารย์มนูเคยตอบไว้สำหรับทุเรียน 1 ปีหน่ะคับ ตามนี้เลย

การดูแลทุเรียนเล็ก
มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงตลอด ในการเลี้ยงทุเรียนเล็กนะครับ คือการเจริญเติบโต ของต้นทุเรียน ซึ่งอาจแนะนำมากหน่อยนะครับ
1.การเสริมรากทุเรียน ช่วยให้ทุเรียน โตเร็วมากยังกับติดเทอร์โบเลย แหละครับ การทำก็ไม่ยากอะไร เพราะมีรากเพิ่มช่วยกันหาอาหาร อันนี้โตแบบถาวร ซึ่งได้แนะนำไปแล้วใน หัวข้อ ปลูกทุเรียนอย่างไรให้ออกลูกเร็ว และแข็งแรง
2.การพรวนดิน ทำให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีก
ประมาณ 30 %เลย
3การใส่ปุ๋ย
3.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
3.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ได้แก่ สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง
4. การบริหารจัดการศัตรูพืช หมั่นดูแลโรคและแมลง โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ควรหว่านเชื้อราไตโครเดอรมา ผสม รำข้าว ผสมปุ๋ยคอก สัดส่วน1:4:50-100
5.การตัดแต่ง เพื่อให้ได้ทุเรียนต้นเตี้ย โครงสร้างแข็งแรง

5 Likes

คำถามสำหรับทุเรียนที่ให้ผลแล้ว การดูแลต่อไปเพื่อให้ได้ผลปีที่จะมาถึง
หลังตัดทุเรียนแล้ว เราจำเป็นต้องเร่งทำใบใหม่ให้เร็วที่สุด 2-3ชุดจึงจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
กระตุ้นการแตกใบอ่อนชุดที่ 1
1)ทำความสะอาดโคนทุเรียน โดยคราดเอาใบแห้งออก ถอนและกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มออก
2)ฟื้นฟูรากโดยใส่สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตรผสมปุ๋ย 30-20-10 อัตรา 300-500 กรัม ในน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทุกๆ 7 วันจำนวน 3 ครั้ง|
3) ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16 อัตรา 3-4 กิโลกรัม/ต้นผสมกับ 30-0-0จำนวน 1กิโลกรัมหรือ 15-0-0 คลุกเคล้ากันแล้วหว่านลงดินใต้ทรงพุ่มห่างจากโคน 50-70 เซนติเมตร
4)ตัดแต่งกิ่งได้แก่ กิ่งแห้ง กิ่งน้ำค้าง กิ่งฉีกหัก กิ่งซ้อนทับ และกิ่งแซมในทรงพุ่ม |
5)การกระตุ้นให้แตกใบอ่อน โดยการฉีดพ่น อาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตดังนี้ กลูโคส 600 กรัมผสม ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตรผสมปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 10-20-30 ที่มีธาตุรองผสม อัตรา 60 กรัมผสมยาป้องกันเชื้อราในน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบ ฉีดพ่น 1-2ครั้งเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเร็วขึ้น |
6)หลังหว่านปุ๋ยเคมีตามข้อ 3 ให้ใส่ปุ๋ย รอบๆชายพุ่มตก สูตร 30-0-0 หรือ 15-0-0 อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้นเพื่อให้รากทุเรียนสามารถดูดเอาไปใช้ได้เต็มที่ |
7)ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยแล้ต้องรีบให้น้ำตามไปทันที ปุ๋ยจะไม่สูญเสีย ไม่ระเหิดหลังให้น้ำไปแล้วง 10-15 วันทุเรียนก็จะแตกใบอ่อน
8)จากนี้ไปอีกประมาณ45-60 วันใบก็จะแก่เต็มที่ก็สามารถกระตุ้นให้แตกใบอ่อนชุดที่ 2 และ3 ต่อไปเช่นเดียวกันกับครั้งที่1ตามข้อ 3)–7) ยกเว้นไม่ทำข้อ 1)และ2)
9.การจัดการศัตรูพืช เชื้อไตรโคเดอรมา 1-2เดือน/ครั้ง เ พื่อควบคุมเชื้อราไฟทอปธอรา
10.กำจัดวัชพืชไม่ให้สูงเกินไป
11.ช่วงการแตกใบอ่อนครั้งสุดท้ายก่อนหมดฝน ช่วงใบเพสลาดให้ใส่ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24หรือ 9-24-24 พร้อมทำการตัดกิ่งแซม หรือกิ่งกอตะไคร้ออกให้หมด เพื่อลดการแก่งแย่งอาหารในการออกดอก
12. ช่วงหมดฝนงดการให้นำ้เพื่อเข้าสู่การออกดอกในฤดูกาลหน้าต่อไป

3 Likes

คร่าวๆเลยนะครับ ปลูกทุเรียน 1 ไร่ ควรมีแหล่งน้ำเพื่อใช้การเกษตรขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร ถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตร หรือหากต้องการปลูกทุเรียน 10 ไร่ ควรมีพื้นที่สระน้ำ 1 ไร่ครับ

2 Likes

ขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำแนะนำมากค

ขอบคุณครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆคร