อาการใบทุเรียนเกิดจากอะไรครับ

อาการใบทุเรียนเกิดจากอะไรครับ

4 Likes

เป็นเยอะไหม น่าจะถ่ายมาทั้งต้นนะคะ

ตรวจสอบที่กิ่ง ว่า

มีเส้นใยสีชาวหรือสีขาวแกมชมพูเกิดปกคลุมผิวของกิ่ง ส่วนของกิ่งบริเวณที่เชื้อราขึ้นปกคลุมเมื่อถากเปลือกออกจะเห็นเนื้อของเปลือกเป็นสีน้ำตาล ใบเหลืองร่วงเป็นหย่อมๆ เมื่อเชื้อเจริญพัฒนามากขึ้นจนรอบกิ่งจะส่งผลให้กิ่งนั้นแห้งตายได้

ลักษณะนี้เป็นอาการของราสีชมพู ที่เกิดจากเชื้อรา Corticium salmonicolor
แนวทางการจัดการ
๑. ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก
๒. ในสวนใหม่ยังไม่เกิดโรค ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง
๓. เมื่อตัดแต่งกิ่งแล้ว พ่นสารป้องกันกำจัดรคพืช มีประสิทธิภาพเช่น สารในกลุ่มรหัส1 (เบนโนมิล คา ร์เบนดาซิม )หรือ สารกลุ่มรหัส 3 (ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล เตตราโคนาโซล )
สารกลุ่มรหัส 11 (อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน) หรือ สารอื่นๆที่เป็นสารผสมกับสารเหล่านี้ เป็นต้น โดยใช้ผสมหรือสลับกับสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โปรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อสาเหตุโรคพืช

1 Like