ขอสอบถามหน่อยคับทุเรียนอายุ1ปีควรใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีที่สุดคับ

ขอสอบถามหน่อยคับทุเรียนอายุ1ปีควรใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีที่สุดคับ

ถ้าปุ๋ยเคมี อาจารอนูเคยแนะนำสูตร 6-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 คับ