แมลงเต๋าทองมากินใบฝักทอง จะทำไงดี

แมลงเต๋าทองมากินใบฝักทอง จะทำไงดี

2 Likes

ฉีดยา:thinking::thinking:

1 Like

ลองน้ำบรเพ็ดพ่นดูคับ

1 Like

อาจารย์สุเทพเคยแนะนำไว้ สารสกัดจากพืช เช่น เมล็ดสะเดา ข่าแดง หางไหล โล่ติ๊น บรเพ็ด

ลองดูนะ

1 Like