เสริมรากทำอย่างไรครับ

เสริมรากทำอย่างไรครับ

2 Likes

น่าสนใจเลยคับ รอผู้รุ้คับ

ประโยชน์ของการเสริมรากทุเรียน

  1. การโค่นล้มของต้นทุเรียนใหญ่จากลมพายุในช่วงฤดูร้อนซึ่งมีความรุนแรง
  2. การทำให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตเร็ว และตกผลได้เร็วขึ้น
  3. ช่วยให้โครงสร้างลำต้นทุเรียนแข็งแรง
  4. ช่วยให้ต้นทุเรียนกระจายความเสี่ยงต่อการเป็นโรครากเน่า-โคนเน่ากรณีรากใดรากหนึ่งเป็นโรค รากที่เหลือยังสามารถหาอาหารได้
  5. การเตรียมการดังนี้
    5.1 ควรปลูกต้นทุเรียนพันธุ์ดีลงไปก่อน ประมาณ 1-2 ปี ลำต้นโตเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว
    5.2 การเตรียมต้นตอโดยการเพาะเม็ดทุเรียนบ้าน(ป่า) หรือทุเรียนนก หรือซื้อเป็นต้นกล้ามาปลูก ต้นตอขนาดเล็กประมาณ 30 เซนติเมตรไปปลูกหลุมละ 2-3 ต้นโดยขุดหลุมห่างจากโคนทุเรียนต้นแม่ประมาณ 50 เซนติเมตร แต่ละต้นห่างจากกันทำมุมที่จุดศูนย์กลางต้นแม่พันธุ์ดีเท่าๆกัน

5.3 หลังปลูกต้นตอที่ไปแข็งแรงดีแล้วและมีขนาดพอที่จะเพื่อจะทำการเสริมรากแล้วขนาดประมาณปลายตะเกียบหรือ 0.5-1.0 เซนติเมตรส่วนต้นแม่พันธุ์ดีที่ต้องการจะเสริมรากแข็งแรงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.0 นิ้ว
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งเป็นช่วงที่เปลือกไม้ร่อนแล้ว จึงเริ่มดำเนินการเสริมรากได้ดังนี้
5.4 ทำการจับคู่และหาตำแหน่งที่จะทำการเสริมรากแล้วทำการกำหนดจุดเพื่อการทำแผลบนต้นตอและบนต้นแม่พันธุ์ดี
5.5 ทำแผลบนต้นพันธุ์ดี ที่ระดับความสูงจากดินประมาณ 30-40 เซนติเมตร โดยใช้มีดกรีดเพื่อเปิดเปลือกจากล่างข้นบนเป็น 2 แนวขนานกันความกว้างแผลคู่ขนาน ใหญ่กว่าขนาดต้นตอที่จะนำมาเสริมรากเล็กน้อย แล้วใช้มีดตัดเปลือกระหว่างรอยแผลที่กรีดไว้แล้วลอกเปลือกเพื่อเปิดปากแผลจากด้านล่างขึ้นด้านบนยาวประมาณ 1.5-2.0 นิ้วแต่ยังไม่ตัดเปลือกทิ้ง รอจนกว่าจะทำการเสียบต้นตอ
5.6 ผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดบนต้นตอแล้วทำแผลต้นตอที่จะนำมาเสริมรากตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วตามข้อ 5.4 เฉือนแผลด้านในตรงข้ามกับต้นพันธุ์ดีเป็นรูปปากฉลามแล้วตัดปลายปากฉลามเล็กน้อย ขณะเดียวกันย้อนไปตัดเปลือกไม้ของต้นทุเรียนพันธุ์ดีออก 2 ใน 3 เหลือไว้ 1ใน 3 สำหรับเป็นบ่ารับแผลต้นตอที่จะมาเสียบ
5.7 นำต้นตอที่ทำแผลแล้วมามัดโยงกับต้นแม่พันธุ์ดีแล้วเสียบแผลต้นตอลงในแนวร่องเปลือกที่เปิดโดยให้ปลายแผลปากฉลามสอดเข้าใต้เปลือกแผลของต้นพันธุ์ดี จัดให้แผลของต้นตอและต้นทุเรียนพันธุ์ดีแนบกันสนิทมากที่สุด
5.8 ใช้เชือกฟางสีขาวพันมัดรอยแผลต้นตอที่เสริมรากให้แนบแน่นจากด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วผูกปลายเงื่อน (แต่อย่าแน่นเกินไปจนทำให้เปลือกไม้ของต้นตอและต้นพันธุ์ดีเสียหาย)
5.9 พันเทปพลาสติกเหลื่อมซ้อนทับกัน จากล่างขึ้นด้านบน เลยรอยแผลขึ้นไปประมาณ 1นิ้วแล้วมัดปลายเงื่อนให้แน่น
5.10 หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนจะเห็นรอยแผลประสานกันสนิท และหมั่นสังเกต ว่ารอยมัดเชือกที่เปลือกไม้ของต้นพันธุ์ดีและต้นตอที่นำมาเสริมรากเริ่มคอดให้แก้เชือกผ่อนออกแล้วมัดเชือกฟางใหม่ไม่ทับรอยคอดเดิม ทำอย่างประมาณ2-3 ครั้งจนกว่ารอยประสานทั้ง2 จะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
6.ข้อควรระวังในการเสริมรากทุเรียนดังนี้
6.1 ควรทำการเสริมรากในช่วงหมดฝนใหม่ๆก่อนเข้าฤดูหนาว พืชสมบูรณ์แข็งแรง เปลือกไม้ร่อนง่ายและไม่มีฝนจะไม่มีปัญหาเรื่องแผลเน่าเสียหาย
6.2 การเสริมรากควรทำการเสริมทีละรากให้รากที่เสริมรากแรกติดเสียก่อนแล้วจึงทำการเสริมรากที่ 2 และ 3 ต่อไป
6.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสริมราก ต้องสะอาดและคม
การทำแผลต้องระวังอย่าให้แผลช้ำ หรือแผลติดเชื้อและเน่าเสียหาย
6.4 การพันเทปพลาสติกควรดึงตึงสม่ำเสมอเรียงซ้อนทับกันประมาณ1ใน3ไปเรื่อยๆจนเลยแผลด้านบน 1 นิ้ว แล้วขมวดปลายเงื่อนให้แน่น
6.5 นำเชือกฟางมาผูกมัดต้นตอกันต้นพันธุ์ดีให้แน่นเพื่อป้องกันลมโยกทำให้รอยแผลประสานหลุดจากกัน

3 Likes