สอบถามครับ ช่วงนี้มีพืชเศรษฐกิจอะไรที่น่าสนใจปลูก หรือทางภาครัฐให้การส่งเสริม ทั้งผักและผลไม้ (นอกเหนือจากทุเรียน) พื้นท

สอบถามครับ ช่วงนี้มีพืชเศรษฐกิจอะไรที่น่าสนใจปลูก หรือทางภาครัฐให้การส่งเสริม ทั้งผักและผลไม้ (นอกเหนือจากทุเรียน) พื้นที่เพาะปลูกจังหวัดจันทบุรีครับ

3 Likes

พืชราคาดี มีการปลูกน้อย ตลาดยังต้องการสูง อะโวกาโด(ดูงานได้แถวเขาสอยดาวออกผลแล้ว) ส้มโอ มีตลาดส่งออก

2 Likes

ขอบคุณครับ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนอะโวคาโดที่สอยดาวหน่อยครับ เผื่อติดต่อไปดูงาน