เพลี้ยหอยนาสารในทุเรียนเล็กใช้อีมาเม็กตินอยู่ไหมคะ

เพลี้ยหอยนาสารในทุเรียนเล็กใช้อีมาเม็กตินอยู่ไหมคะ

2 Likes

อีมาเม็กตินน่าจะเอาไม่อยู่ครับ ถ้าเริ่มพบการระบาด หรือกิ่งที่ระบาดมากๆ ให้รีบตัดแต่งกิ่งไปเผาทำลายครับ

1 Like

ในทุเรียนต้นเล็กให้ใช้สารดูดซึมกลุ่ม 4A เช่น อิมิดาโคลพริด 70%WGไทอะมีทอกแซม 25%WGผสมน้ำอัตรา 5กรัมต่อน้ำ 20ลิตร รดโคนต้น หรือใช้ไดโนทีฟูแรน 1%จี10-30กรัม(ขึ้นกับขนาดของต้น)โรยโคนต้น แล้วรดน้ำ สารจะดูดซึมไปตามท่อน้ำไปอยู่ที่ใบกำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้ได้

3 Likes

ขอบคุณครับ