วิธีการดูแลเผือกหอมและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วิธีการดูแลเผือกหอมและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การปลูกดูแลข้าวโพด

 1. เตรียมการตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับสภาพและโครงสร้างดิน ไถพรวน ตั้งร่องปลูก ฯ
 2. จัดหาพันธ์ุดีที่ให้ผลผลิตสูงคุณภาพดี ต้านทานโรค
 3. ให้ปุ๋ยสอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาการของพืช เช่นปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ15-15-15 ในช่วงต้นกำลังเจริญเติบโต ช่วงออกดอกเน้น 12-24-12 และช่วงติดฝัก หรือลงหัวเน้นตัวท้ายสูง 12-12-17 หรือ13-13-21 ก็ได้
 4. การให้น้ำสม่ำเสมอ ตามความต้องการพืช
  5.กำจัดวัชพืช และพรวนดินเดือนละครั้ง
 5. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม
  ส่วนการดูแลเผือกหอม
  1.เผือกเล็กควรเน้นการเจริญทางลำต้นใบ แนะนำ 16-16-16 หลังเผือกเริ่มตั้งหัว กาบใบชูตั้งค่อยให้ปุ๋ย 13-13-21 เพื่อสร้างหัวและแป้ง เสริมด้วยการให้ 0-0-60 เพื่อให้หัวโต การให้ปุ๋ยควรให้ธาตุอาหารรองไปด้วย
  2.ให้น้ำสม่ำเสมอ
  3.กำจัดวัชพืช และพรวนดินเดือนละครั้ง
 6. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมเช่น หนอนกัดกินใบ
 7. เก็บเกี่ยวผลผลิตที่สุกแก่เหมาะสมและถูกวิธี