เขาจะโอนต่อใด้จะไปเสียขโนดเร่งให้น้อยธกส

เขาจะโอนต่อใด้จะไปเสียขโนดเร่งให้น้อยธกส.