ข้าวพันธุ์ไหนที่ทนน้ำท่วมตั้งแต่เริ่มหว่าน ครับ

ข้าวพันธุ์ไหนที่ทนน้ำท่วมตั้งแต่เริ่มหว่าน ครับ

1 Like

ปลูกที่ไหนครับ ถ้าเป็นที่ลุ่ม แถบอยุธยา ต้องข้าวขึ้นน้ำ รายละอียดต้องสอบถามกรมข้าว