หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยแล้วจะใส่ปุ๋ยตัวไหนดีครับ

หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยแล้วจะใส่ปุ๋ยตัวไหนดีครับ

1 Like

แนะนำสูตรเสมอร่วมกับแคลเซียมไนเตรททางดิน(15-15-15/16-16-16 + 15-0-0)ครับ ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี อาจปรับสภาพดินด้วยโดโลไมต์หรือปูนขาวก่อน และอาจจะมีการใช้ปุ๋ยคอกด้วยก็ดีนะครับ

1 Like