ทำอย่างไรให้เห็นคนละรุ่นในโรงเดียวกันออกพร้อมกันครับ

ทำอย่างไรให้เห็นคนละรุ่นในโรงเดียวกันออกพร้อมกันครับ

ก็ทำเครื่องหมายด้วยสีเมจิก คนละสีกัน เช่น สีเขียวรุ่นหนึ่ง สีแดงรุ่น 2 นำ้เงิน รุ่น 3 สีดำ รุ่นที่ 4.เป็นต้น