มะนาวใบเหลืองหยิกต้นไม่โต. แคระแกร็นแก้ไขอย่างไรครับ

มะนาวใบเหลืองหยิกต้นไม่โต. แคระแกร็นแก้ไขอย่างไรครับ

มีรูปไหม อาจจะเกิดจากแมลงหรือแคงเกอร์โรคฮิต

ถ้าแคงเกอร์ใช้พ่นสารกลุ่มคอปเปอร์